TedaviMakaleleri

Katarakt Cerrahisi

Katarakt nedir?
Göz kameraya benzeyen optik bir sistemdir. Dışarıdan gelen ışık ve görüntülerin görme merkezine net olarak ulaşabilmesi için, önce gözün en dış saydam tabakası olan korneada, sonra gözün içindeki lens tabakasında kırılması gerekir. Normal şartlarda bu iki tabaka da saydam yapıdadır. Katarakt göz içindeki lensin saydamlığını kaybederek opak bir görünüm alması durumudur.
Birçok tipi olmakla birlikte, kataraktlar genel olarak 3 ana grup altında incelenebilirler:
1. Yaşa bağlı kataraktlar
2. Doğumsal (Konjenital) kataraktlar
3. İkincil kataraktlar: Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı (kortizon gibi), darbeler, metobolik hastalıklar (diabet gibi) sonucunda oluşurlar.
Katarakt en sık yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Bilinen bir sebebi olmamakla birlikte beslenme, ultraviyole ışınları gibi birçok risk faktörü bulunmaktadır. Lensin opaklaşmasının durumuna göre hastalar önceleri uzak ya da yakın görme bozukluğundan şikayet ederler. Opaklaşma arttıkça hem uzak hem de yakın görmeler hastanın sosyal yaşantısını rahatsız edecek şekilde azalır.
Kataraktın belirtileri 
 • Görmede yavaş yavaş azalma
 • Işığa hassasiyet, kamaşma
 • Çift görme
 • Okuma zorluğu
 • Gece görüşün bozulması
 • Renklerde soluklaşma veya sararma
 • Kişinin görme şikayeti ortaya çıktığı zaman ameliyat yapılır. Beklemeye gerek yoktur.
 • Beklemek cerrahiyi zorlaştırır.
Kataraktın oluşmasının nedenleri 
 • En sık görülen katarakt tipi gözün yaşlanmasıyla ilişkilidir
 • Aile hikayesi
 • Şeker hastalığı
 • Göz yaralanmaları
 • Kortizon gibi ilaçlar
 • Göz içi iltihaplanmaları
 • Uzun süre korunmadan güneşte kalma
 • Önceden geçirilmiş göz cerrahileri
Katarakt tedavisi
Kataraktın ilaçla tedavisi yoktur. Tek tedavisi cerrahidir. Tıbbi tedavi ilaç, göz damlası, egzersiz ya da gözlükle katarakt yok edilemez. 
Tedavinin tek yolu gözdeki kataraktlı lensin saydam göz içi lensi ile değiştirilmesidir.
Modern tekniklerin gelişimi ile günümüzde katarakt operasyonları iğnesiz, narkozsuz ve ağrısız sadece gözü uyuşturan damlalarla yapılır ve kişi aynı gün evine dönebilmektedir.
Katarakt tedavi edilmezse ne olur?
 • Görme fonksiyonu uzak ve yakında bozulur veya kaybedilir.
 • Göz içi basıncında artma gözlenebilir.
 • Görme tembelliği gelişebilir.
 • Göz içinde üveit denilen enflamasyonlara neden olabilir.
 • Gözün görme merkezi ve retina muayenede izlenemediği için göz içindeki problemlerin teşhis ve tedavisi zorlanır.
Katarakt tekrar oluşur mu?
Katarakt tekrar oluşmaz. Fakat katarakt ameliyatı (özellikle FDA onayı olmayan mercekler kullanıldığında) sonrasında göz içi merceğinin yerleştirildiği kapsülde bir kesifleşme olabilmektedir. Bu kesifleşen tabaka YAG Laser denilen parçalayıcı bir laserle açılmaktadır. Ancak bu katarakt ameliyatı olduktan sonra yapılan tedavidir ve cerrahi bir işlem değildir. Yag Lazer tedavisinden hemen sonra kişi günlük aktivitelerine geri dönebilir.
Katarakt hastalarına tavsiyeler
Katarakt ameliyatı olmayı planlayan hastaların doktorlarıyla göz içerisine takılacak lensleri ayrıntılı olarak konuşmaları gerekmektedir. Uzağı ve yakını gözlüksüz gösteren multifokal bir göz içi lensi istiyorlarsa bunu doktorlarına muhakkak belirtmeleri gerekiyor. Çünkü birçok doktor eğer hastası özellikle belirtmemişse multifokal lens kullanmıyor ve göz içerisine standart monofokal bir lens yerleştirebiliyor. Bu durumda hastalar yakını gözlüksüz görme avantajını kaybediyorlar. Kullandığımız multifokal lensler, standart katarakt göz içi lenslerine göre biraz daha pahalı. Bu nedenle multifokal göz içi mercekleri kullanılarak yapılan katarakt ameliyatlarının ücreti de standart katarakt ameliyatının ücretinden biraz daha pahalı oluyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir